พิธีตั้งศาลพระภูมิ

banner articles

พบเห็นได้ทั่วไปว่า หลายบ้านตั้งศาลพระภูมิและสักการะบูชากันตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูที่ว่า ศาลพระภูมิคือที่อยู่ของพระชัยมงคล เทพที่ปกปักษ์รักษาคนในบ้านให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง แต่การตั้งศาลพระภูมิผิดมีผลบั่นทอนพลังของพระภูมิได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องเข้าใจในรายละเอียดอย่างถูกต้อง และที่นี่มีข้อมูลที่จะตอบคำถามว่า ตั้งศาลพระภูมิใช้อะไรบ้าง และตั้งศาลพระภูมิวันไหนดี

การเลือกศาลพระภูมิ

ลักษณะของศาลพระภูมิ คือ มีเสาเพียงต้นเดียว โดยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการเลือกขนาด สี และความสูง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและงบประมาณของเจ้าของบ้าน ตามตำราแล้ว ระดับชานชาลาของศาลพระภูมิควรอยู่เหนือระดับปากของเจ้าของบ้าน แต่บางตำราก็ว่า ควรอยู่เหนือระดับคิ้วของเจ้าของบ้าน ส่วนสีนั้น ไม่ควรใช้สีฟ้า สีน้ำเงิน และสีดำ ซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำที่ไม่ถูกกับศาลพระภูมิที่เป็นธาตุไฟ

องค์ประกอบของศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิต้องเตรียมอะไรบ้าง หัวใจสำคัญของการตั้งศาลพระภูมิ คือ องค์ประกอบของศาลพระภูมิ ซึ่งมีดังนี้

เจว็ดศาลพระภูมิ

เจว็ดศาลพระภูมิ คือ แผ่นไม้รูปร่างคล้ายใบเสมาหรือแกะสลักเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ โดยเมื่อทำพิธีปลุกเสกแล้ว จะเรียกว่า พระภูมิ ซึ่งเป็นประธานของศาลพระภูมิ

บริวารของพระภูมิ

 • ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
 • ตุ๊กตาช้างม้า อย่างละ 1 คู่
 • ละครยก 2 โรง หรือละครรำ

เครื่องประดับตกแต่งศาลพระภูมิ

เครื่องประดับตกแต่ง จำนวน
ผ้าผูกเจว็ด 1 ผืน
แจกัน 1 คู่
เชิงเทียน 1 คู่
กระถางธูป 1 ใบ
ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง 2 คู่
ผ้าแพร 3 สีสำหรับพันศาล 1 ชุด
ผ้าขาว 1 ผืน
ทองคำเปลว 1 ชุด
แป้งเจิม 1 ถ้วย

 

สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ

 • ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
 • ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
 • ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
 • ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
 • ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

ทิศทางของศาลพระภูมิ

ตามความเชื่อโดยทั่วไป ศาลพระภูมิควรหันหน้าไปทางทิศดังนี้

 • ทิศที่ดีเป็นอันดับ 1 คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทิศที่ดีเป็นอันดับ 2 คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศที่ดีเป็นอันดับ 3 คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • ทิศต้องห้ามคือ ทิศตะวันตกและทิศใต้

หลังจากที่ได้ทิศทางแล้ว ต้องพูนดินบริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิให้สูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ จากนั้นให้ใช้มือเกลี่ยดินแล้วทุบให้แน่น ทั้งนี้ห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด และเนื่องจากเป็นพื้นที่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงต้องขับไล่สิ่งชั่วร้ายก่อน โดยให้นำน้ำมนต์ธรณีสาร (น้ำที่พระสงฆ์ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยใส่ใบไม้ต้นธรณีสารลงในน้ำ) มาประพรมบริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิ

 

การปักเสาตั้งศาลพระภูมิ

ก่อนวันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ จะต้องเตรียมหลุมสำหรับปักเสาศาลพระภูมิ โดยมีสิ่งของที่ต้องเตรียมในการปักเสา คือ พานครู 1 พาน สำหรับใส่ข้าว ธูป เทียนขาว ดอกไม้หรือพวงมาลัยสด เหล้า บุหรี่ ผ้าขาว เงิน 6 สลึงหรือ 99 บาท

นอกจากนี้ จะต้องใส่ของมงคลในหลุมเสาศาลพระภูมิด้วย โดยมีรายการดังนี้

 • เหรียญเงินและเหรียญทองอย่างละ 9 เหรียญ
 • ใบเงิน 9 ใบ
 • ใบทอง 9 ใบ
 • ใบนาค 9 ใบ
 • ใบมะยม 9 ใบ
 • ใบรัก 9 ใบ
 • ใบนางกวัก 9 ใบ
 • ใบนางคุ้ม 9 ใบ
 • ใบกาหลง 9 ใบ
 • ดอกบานไม่รู้โรย 9 ดอก
 • ดอกพุทธรักษา 9 ดอก
 • ไม้มงคล 9 ชนิด
 • แผ่นเงิน ทอง และนาค 1 ชุด
 • พลอยนพเก้า 1 ชุด

เช่นกัน ในการกลบหลุมเสาศาลพระภูมินั้น ต้องใช้มือกด ห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด

 

ฤกษ์ยามในการทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ

ฤกษ์ยามถือเป็นเรื่องซับซ้อนและละเอียดอ่อน เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งทำให้วันเวลาที่เหมาะสมในการทำพิธีกรรมแตกต่างกันด้วย จึงขอแนะนำให้ปรึกษาพราหมณ์หรือโหรผู้มีความรู้เกี่ยวกับฤกษ์ยาม เพื่อดูวันเดือนปีเกิดของเจ้าบ้านและหาฤกษ์ที่เป็นสิริมงคลกับเจ้าบ้านโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้วันต้องห้ามโดยทั่วไปมีดังนี้

เดือน วันต้องห้าม
เดือนอ้าย (ธันวาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือนยี่ (มกราคม) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน 3 (กุมภาพันธ์) วันอังคาร
เดือน 4 (มีนาคม) วันจันทร์
เดือน 5 (เมษายน) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน 6 (พฤษภาคม) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน 7 (มิถุนายน) วันอังคาร
เดือน 8 (กรกฎาคม) วันจันทร์
เดือน 9 (สิงหาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์
เดือน 10 (กันยายน) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน 11 (ตุลาคม) วันอังคาร
เดือน 12 (พฤศจิกายน) วันจันทร์

 

เมื่อทราบหลักสำคัญในข้างต้นว่าการตั้งศาลพระภูมิมีอะไรบ้างแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้คือ พราหมณ์และผู้สืบทอดการทำพิธีจากพราหมณ์ และเมื่อตั้งศาลพระภูมิและทำพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องแล้ว เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้พระภูมิมีพลังในการดูแลคนในบ้านให้ประสบความสุขและความเจริญได้อย่างเต็มที่

มองหาศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ และอุปกรณ์ประกอบศาลต่าง ๆ ต้องที่ K.T.
ศาลพระภูมิ มีทั้งแบบทรงไทย และทรงโมเดิร์นไม่เหมือนใคร! งานปราณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน

สอบถาม/ สั่งซื้อได้

Add Friend
ติดต่อสอบถามโทร. 098-226-6441

เยี่ยมชมสินค้า

KT ศาลพระภูมิ วงเวียนพระราม 5
KT ศาลพระภูมิ วงเวียนพระราม 5
KT ศาลพระภูมิ เพชรบุรีตัดใหม่
KT ศาลพระภูมิ ใต้ทางด่วนรามอินทรา