ศาลพระพรหม
คลิ้ก
ศาลพระภูมิ
คลิ้ก
ศาลเจ้าที่
คลิ้ก
อุปกรณ์ตกแต่ง
คลิ้ก
ทรงไทย
Traditional
ทรงโมเดิร์น
Modern
ทรงไทย
Traditional
ทรงโมเดิร์น
Modern
ทรงไทย
Traditional
ทรงโมเดิร์น
Modern
S
M
L
XL
S
M
L
S
M
L
XL
S
M
S
M
L
XL
S
L
XL
  1. ศาลพระภูมิ คือ เจ้าที่ ต้องอยู่นอกบ้านเฉพาะชั้น 1 เท่านั้น ตั้งบนดาดฟ้า พระภูมิ (ดิน)ไม่มีพลัง กลายเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณอย่างอื่น ศาลตายาย เป็นบริวารศาลพระภูมิ หากตั้ง ตี่จู้ – พระภูมิ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้ง ศาลพระภูมิ ศาลตายาย
  2. ศาลพระพรหม มาจากฟ้า ตั้งชั้นใดก็ได้ แต่การตั้งค่อนข้างยุ่งยากมากกว่า เพราะท่านมี 4 หน้า ไม่ควรถูกบัง จังเหมาะกับ 4 แยก หรือโรงงานขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
  3. ตำแหน่งวาง ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลตายาย เหมาะกับดาาวบารมีที่ดี เช่น บารมีหนุน เพื่อเสริมบารมีดาวลาภที่ไม่ดี เช่น ลาภเสื่อม ลาภวิบัติ เพื่อหยุดการรั่วไหล สูญเสีย
  4. ทิศทาง ต้องเป็นองศาที่ดี อย่างน้อยที่สุดต้องไม่เกิดโทษ เช่น ตั้งทิศทางล้มเหลว ตั้งทิศทางที่ด้านหน้าเป็นลาภวิบัติ ระบบฮวงจุ้ยไม่ได้จำกัดว่า ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ จะต้องหันทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเท่านั้น แต่จะขึ้นกับองศาเป็นหลัก หากหันตรงทาง 3 แพร่งหรือ 3 แยก และตำแหน่งนั้นเป็นดาวลาภ จะได้ลาภมาก
  5. ชัยภูมิ ห้ามตั้งขวางประตูใหญ่ ห้ามอยู่ใต้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ห้ามหันสวนกับทิศทางบ้าน บริวารจะพูดอย่างทำอย่าง
  6. ฤกษ์ยาม การดูฤกษ์ ต้องดูทิศประธานบ้าน หลังบ้าน + ทิศทางหลังศาล + ปีเกิดของเจ้าบ้าน ห้ามขุดเจาะในตำแหน่งดาวจร 5 (ปีจร เดือนจร) ของไหว้ แนะนำเป็นผลไม้ 5 อย่าง หลีกเลี่ยงเนื้อหมู เพราะบางสถานที่ เจ้าที่เป็นคนนับถืออิสลาม การย้ายศาล ต้องดูฤก์ทิศเดิมที่ย้ายออกด้วย
  7. หมายเหตุ ควรตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ต่อเมื่อจำเป็น และไม่ควรตั้งหลายจุด เมื่อตั้งแล้วต้องดูแล อย่างน้อยที่สุด วันพระ ควรจัดของไหว้ ย้ายออกแล้วตั้งใหม่ด้วยตนเองได้ แต่มักนิยมให้พราหมณ์หรือผู้รู้ทำ และต้องดูฤกษ์